Poduzetnik/ca

Tijana Dabić

#Šta očekujem od ove prilike?

#Šta očekujem od ove prilike?

""

Ispred mog imena stoje neke titule, i o mom obrazovanju možeš više pročitati na mojoj platformi, ali želim se ovdje drugačije predstaviti.

Ako bih u jednoj rečenici sumirala ono što volim i umem da radim je “učim druge kako da uče” već 20 godina.  Kako sam to naučila? Pa osim toga što sam doktoriala Metodiku nastave, vodila Filološki fakultet 4 godine, dugo već radim na udžbenicima za decu (16 komada 😊), razvoju nastavnih planova i programa i kreiranju nastavnog materijala iz oblasti engleskog jezika. Posebno su mi interesantni oni u digitalnom obliku.

Moja specijalnost su zaista počeci u učenju:) Iako svi misle da je najlakše učiti decu i početnike, zapravo je to najteže. Svi koji imaju više znanje, njima je lakše objasniti, mogu se koristiti komplikovanije konstrukcije, teže reči, dok na početku sve mora da bude postupno kreirano, a da opet bude interesntno i  da na kraju stvori temelj na koji će se kasnije kalemiti ostalo. A postaviti još sve to u digitalni kontekst je još jedan „level-up“. Tako je nastala platforma TRADIGITAL KURSEVI JEZIKA.

Svet je danas prepun različitih saveta, pravaca, metoda za ishranu, vežbanje, pa i  za učenje jezika. Ono što meni lično smeta je preplavljenost instant rešenja za  učenje jezika i manija „glumatanja“ sa milion efekata. Istina je da je učenje stranog  jezika, a tek progovaranje istog, jedna kompleksna radnja koja ne može biti  postignuta preko noći uz neki magični štapić. Moje pitanje je, zašto je postalo  problem raditi posvećeno? Nije istina da baš nemamo vremena. Nije istina da su  svi načini na koje smo ranije učili zastareli i neefektni, neki su zapravo sušta potreba kada postavljamo temelje stranog jezika.

Zbog toga moja platforma u sebi sadrži kovanicu TRADIGITAL (tradicionalno +  digitalno), a logo predstavlja RODU na jednoj nozi što znači BALANS između ove  dve sredine. Verujem da dobre stvari iz prošlosti ne treba zaboraviti, već ih  reciklirati da funkcionišu u novo digitalno doba. I naravno primeniti sve što je novo  što je kvalitetno i daje rezultat.

Za mene je preduzetništvo važno iz razloga što mogu samostalno da postavljam svoje okvire istraživanja, delovanja, umrežavanja i sprovođenja svojih ideja i svog načina življenja u delo.